„Софком Лизинг” ЕООД е вписано

в регистъра на финансовите институции при БНБ с регистрационен номер BGR00409.

Фирмата е дъщерно дружество на „София Комерс – Заложни Къщи”АД и обслужва различни финансови нужди на хора, които се нуждаят от средства, за да разрешат проблемите си.

Управител на фирмата е д- р. Ирена Вачева

Ние сме вашият най-надежден партньор за осигуряване на финансови продукти и услуги, които правят кредитирането безопасно, лесно и удобно. Тук сме, за да ви помогнем с кредитни решения чрез предоставянето на бързо, прозрачно и спокойно финансиране, което гарантирано е без скрити и допълнителни такси.

Главната ни цел е да предложим заемни услуги за период от време, договорен от нас и клиентите ни при най-изгодните условия.

„Софком Лизинг” ЕООД е дъщерно дружество на основаната през далечната 1993г. компания „София Комерс – Заложни Къщи”АД, която е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Учредена през 1993 година, компанията непрекъснато разширява мрежата си от обекти из страната, които предоставят заем срещу залог на движими вещи. През годините си на развитие „София Комерс Заложни Къщи” АД придобива опит и професионализъм на небанковия пазар на България. Към края на 2003 година дружеството има открити 40 заложни къщи, към края на 2004 г. общият брой е 62, а в началото на 2018 г. компанията притежава над 110 обекта из цялата страна.

Освен това „София Комерс – Заложни Къщи”АД основа през 2017 година дъщерно дружество и в Република Македония – МАККОМ Залози ДООЕЛ, развиващо също заложна дейност. С гъвкави предложения, индивидуален подход и решения, които са в полза на клиентите, Дружеството се превърна в полезна и конкурентноспособна структура, която е голяма част от пазарната ниша в Македония и привлича множество клиенти.

Мисията на целия холдинг е да предостави на клиентите прости и достъпни заеми без скрити такси и уловки като признат лидер в кредитните услуги.